Araş. Gör. SEVİ BALOĞLU ÇELİK NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. SEVİ BALOĞLU ÇELİK

T: (0282) 250 2829

M sbaloglu@nku.edu.tr

W sbaloglu.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Yönetim ve Organizasyon
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:PAZARLAMA
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (İNGİLİZCE)
Öğrenim Yılları: 2011-2015
Tez: A study related to mobile payment systems acceptance: A case of Namık Kemal University and Marmara University students (2015)
Lisans
Üniversite: HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İNGİLİZCE İŞLETME
Öğrenim Yılları: 2005-2010
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İŞLETME / YÖNETİM VE ORGANİZASYON
2013-
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı / Pazarlama
Dijital Pazarlama
Pazarlama Araştırmaları
Ürün ve Marka Yönetimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AKIN M. S., BALOĞLU S., OKUMUŞ A., ÖZTÜRK S., Tüketici Etnosentrizmi, Kozmopolitlik, Satın Alma Tarzı, İlgilenim ve Algılanan Riskin Yerli Giyim Ürünü Satın Alma Niyetine Etkisi, Tüketici ve Tüketim Araştırmaları Dergisi, vol. 9, pp. 257-295, 2017.
Özgün Makale Proquest
2. YAŞİN B., ÖZKAN E., BALOĞLU S., Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü, YÖNETİM: İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, vol. 28, pp. 24-47, 2017.
Özgün Makale Proquest Erişim Linki
3. KUBAŞ A., YILMAZ R., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satınalma Yaklaşımlarının Analizi, Social Sciences Research Journal, 2016.
Özgün Makale Academic Resource Index, ESJI, Scientific Indexing Service
4. MENTEŞ S. A., KUBAŞ A., GÜT A., BALOĞLU S., Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının İncelenmesi, Social Sciences Research Journal, vol. 5, 2016.
Özgün Makale Academic Resource Index, ESJI, Scientific Indexing Service
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. BALOĞLU S., Çevrimiçi Satış Bugünden Geleceğe Bir Potansiyel, Bölüm: Çevrimiçi Satışta Ödeme Yöntemleri, Yayın Yeri: Nobel Kitabevi, Editör: Köktürk Sümersan Mehtap; Çobanoğlu Emine, Dirsehan Taşkın, 2015.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. GÜT A., BALOĞLU S., SALHA H., A Model Proposal to Measure Brand Value in the Service Sector, VI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid / Macedonia (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
2. BALOĞLU S., AKIN M. S., Retail Brands, Consumer Psychographics and a Model Proposal, VI. InternaTİonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Ohrid / MacedoniA (28.10.2017-29.10.2017).
Özet bildiri
3. GÜT A., BALOĞLU S., Poincaré ve Bilim Anlayışı, V. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
4. BALOĞLU S., GÜT A., Realizm ve Bilimsel Gerçeklik, V. InternaTİonal Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series - Kırklareli / Turkey (23.09.2017-24.09.2017).
Özet bildiri
5. BALOĞLU S., GÜT A., İklim Değişikliği ve Pazarlama, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (28.10.2016-30.10.2016).
Tam metin bildiri
6. SELVİ M. S., GÜT A., BALOĞLU S., Başargan U., A Study Regarding Family Physicians´ Holiday Purchase Decision-Making Process, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
7. SELVİ M. S., BALOĞLU S., GÜT A., Yılmaz G., Consumer Perceptions of Store Image, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Özet bildiri
8. ÇOBANOĞLU E., BALOĞLU S., The Effect of Trust and Security on University Students’ Mobile Payment Systems Acceptance, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Conference Series (12.03.2016-13.03.2016).
Tam metin bildiri
Ulusal Projeler
1. Kırklareli Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 15.04.2016-15.08.2016.
2. Edirne Yoksulluk Analizi, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 15.07.2015-15.09.2015.
3. Çorlu Fuar Alanı ve Kongre Merkezi Lojistik Köy Fizibilite Raporu, KALKINMA BAKANLIĞI DESTEKLİ PROJE, Araştırmacı, 10.03.2015-10.05.2015.
4. Tekirdağ İlinde Bulunan Turizm İşletmelerinin Organizasyon Yapılarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-25.12.2015.
5. Tekirdağ İlinde Bulunan Tüketicilerin İnternet Üzerinden Satın Alma Yaklaşımlarının Analizi, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 07.05.2014-30.09.2015.
6. Çorlu Lojistik Köy Fizibilite Raporu, ARAŞTIRMA PROJESİ, 01.01.2014-01.01.2014.